nieuwtjes

Uitnodiging ontmoetingsdag 11 mei 2019

geplaatst 27-03-2019

Een paar weken geleden is aan de leden op onze facebook pagina gevraagd of er behoefte is aan een ontmoetingsmoment.
Er is veel wat ons bindt, zowel op facebook als in het blad en via de website.
 • We schrijven over de belevenissen met onze Burretjes en Millaatjes.
 • We plaatsen de prachtigste foto's.
 • We vragen elkaar om advies.
 • We geven elkaar tips.
 • We smelten massaal bij het zien van foto's van nieuw leven.
 • We leven mee in tijden van ziekte en dood.
Dit alles bindt ons terwijl de meesten van ons elkaar helemaal niet kennen. De vraag was daarom: “Zou het niet leuk zijn om elkaar in het echte leven eens te ontmoeten en face to face te spreken over onze katten”? Sommigen zien elkaar wel bij kattenshows maar deze keer laten we de redenen waarom we lid zijn van deze club thuis.
Er was voldoende belangstelling om een dag te plannen en dat is 11 mei 2019 geworden.

Locatie : Amsterdamse Waterleiding Duinen

Eetgelegenheid: nog nader te bepalen

Het programma is globaal als volgt:
   16.00-16.30 ontvangst
± 16.30-±18.30 wandelen (kleine wandeling)
± 18.30-±21.00 eten

De kosten zijn voor eigen rekening. Iedereen is welkom; deze activiteit is losgekoppeld van het lidmaatschap van Club27; ook introducees, partners, kleinkinderen etc mogen mee.

Opgeven kan nog tot 20 april 2019.

Dat kan via;
Mail: secretaris@burmezen.info
Tel: 06-48478230; Lucy Loeven
facebook: via de pagina een messenger-bericht aan Jacqueline Berends
 

voorlopige agenda ALV 2019 Club27

geplaatst 26-1-2019
klik hier voor de agenda ALV 2019 Club27 als .pdf

locatie
Marissa Dirkzwager, Tundradal 4, 3124 NG Schiedam

aanwezig zullen zijn
huidig bestuur en kandidaat penningmeester; leden die aanwezig willen zijn dienen zich uiterlijk 1 week voor de datum aan te melden bij Marissa (penningmeester@burmezen.info). Ook vrienden en abonnees mogen aanwezig zijn, maar hebben geen stemrecht.

dag en tijdstip zaterdag 9 maart 2019
De ALV wordt bij voorkeur gehouden 14-17 uur, maar wegens fysieke conditie van de secretaris wordt mogelijk last minute verschoven naar 19-22 uur. Wie zich aanmeldt, wordt uiteraard geïnformeerd.

agendapunten
1. Opening

2. Mededeling en ingekomen stukken

3. Vaststellen agenda

4. Notulen ALV 2018, zoals gepubliceerd in Club27-Magazine voorjaar 2018*

5. Jaarverslagen 2018
   a. Verslag penningmeester over 2018*
   b. Verslag kascommissie*
   c. Verslag secretaris*
   d. Verslag ledenadministratie*
   e. Verslag kittenbemiddeling, dekkaters en herplaatsing*
   f. Verslag Club27-Magazine*

6. Vaststelling kascommissie (in principe dezelfde als vorig jaar)

7. Begroting 2019*
   a. Voorstel verhoging verzendkosten buitenland
   b. Reservering volgende Lustrum (40 jaar over 2 jaar!)

8. Bestuursverkiezing:
Dit jaar treedt af volgens het schema: de penningmeester; nieuwe kandidaat: Diana Fischer (aanwezig ter vergadering); voorstel bestuur is dat Marissa Dirkzwager (beschikbaar) voorzitter (a.i.) wordt

9. Inventarisatie rasclubactiviteiten
   a. Ledenadministratie
   b. Website
   c. Bemiddeling
      i. Evaluatie Herziening Club27-reglement bemiddeling (formulering) sinds ong. een half jaar*
   d. Redactie Club27-Magazine
      i. Knelpunt: structureel dreigt er wat te weinig kopij en fotomateriaal te ontstaan; korte brainstorming
   e. Facebookgroep
      i. Voorlopige beheerder: secretaris; er is nog geen opvolger
   f. Overige activiteiten
      i. Evaluatie Special
      ii. Verkoop: staatje maken van alle prijzen voor blad en site

10. Speciale activiteiten 2019

11. Rondvraag

12. Sluiting

* Toelichting secretaris: de inhoud van de ALV is deels – zowel vooraf als achteraf – vervat in bijlagen, die altijd bij de secretaris in digitale vorm verkrijgbaar zijn.

SPECIAL Burmezen en Burmilla's

geplaatst 6-11-2018

SPECIAL Burmezen en Burmilla's tijdens de Felikat-jubileumshow op zondag 13 januari 2019

zondag 13 januari 2019
Felikat-jubileumshow
IJweg 1415
2152 NA Nieuw-Vennep
Nederland
onze Club27-Rasclubstand is ook aanwezig
English
German
Français
Espanol
 

verrassing

Mits voldoende katten ingeschreven worden, organiseert Felikat op haar jubileumshow op zondag 13 januari in Nieuw-Vennep een SPECIAL voor Burmezen en Burmilla's!!! Dit betekent dat alle katten gewoon gekeurd worden voor normale titels etc, alleen mogen de keurmeesters zowel een BUR/BML nomineren als een andere kat uit categorie 3. Er worden door Felikat ook extra bekers beschikbaar gesteld voor onze rasgroep!

Wij waren als Club27 al van plan om met onze informatiestand aanwezig te zijn op deze dag en willen nu al onze leden en abonnees en iedereen die onze rassen een warm hart toedraagt oproepen om ook naar deze show te komen, hetzij als exposant, hetzij als publiek.

Onze stand, herkenbaar aan de grote lange banners, heet u hartelijk welkom, met aaibare katten en de keuringsstandaard zodat u kunt volgen wat de keurmeesters doen. U hoeft geen lid te zijn van Felikat of van Club27 om te komen, sowieso niet als bezoeker maar ook niet als exposant. U hoeft ook geen fokker te zijn, maar als u nu eens véél Burmezen en Burmilla's op een show wilt zien en hun eigenaren wilt ontmoeten, kom dan op 13 januari naar Nieuw-Vennep! Omdat de rasgroep klein is, hoeven we niet met 50 te zijn, maar wel met zoveel mogelijk. We rekenen op u.

formulieren

geplaatst 30-10-2018
Wij hebben formulieren ontwikkeld voor de opgave van nieuwe leden en voor bemiddeling. Kijk onder "over Club27" voor formulier aanmelden nieuw lid en onder "bemiddeling" voor formulieren voor bemiddeling. Zo hebben onze medewerkers alle gegevens snel op een rijtje.
 
Tommie, 4 jaar

herplaatser gezocht

24-08-2018
Tommie is op zoek naar een maatje.
Kijk op de pagina herplaatsers.
 
Bailey, 6 jaar

herplaatser gezocht

02-03-2018
Bailey is op zoek naar een maatje.
Bailey heeft een maatje gevonden.

datum jaarlijkse ALV Burmezen & Burmilla's Rasclub Club27 verschoven

geplaatst 07-02-2018
Wegens ziekte van de secretaris is de jaarlijkse ALV verschoven naar zaterdag 10 maart 2018 om 13:30 uur in de Hilt te Eemnes (Hasselaarlaan 1c, Eemnes), Blauwe Zaal. De agenda blijft zoals gepubliceerd in het magazine nr. 4 2017.

zoals eerder gemeld stopt de voorzitter ermee

geplaatst 20-11-2017
Er is dus een vacature. Wie voelt zich geroepen?

nieuwe versie website

geplaatst 02-12-2017
de nieuwe versie van de website is online

FIFé World Show 2017!

geplaatst 14-10-2017
28 en 29 oktober wordt de FIFe World Show 2017 gehouden. In Rijswijk!

voorzitter stopt ermee

geplaatst 13-10-2017
Vanwege persoonlijke redenen stapt de voorzitter uit de vereniging. Er is dus een vacature. Wie voelt zich geroepen?

start van de nieuwspagina

geplaatst 12-10-2017
Sinds vandaag is er een nieuwspagina, waarop steeds het laatste nieuws zal worden gemeld.

1981 - 2019 © Burmezen & Burmilla's Rasclub Club27, burmezen.info | laatste wijziging 27 maart 2019