lidmaatschap en abonnementen

Het kwartaalmagazine Club27 is een uitgave van Burmezen & Burmilla's Rasclub Club27. De rasclub is onderdeel van Felikat.
Het magazine Club27 verschijnt 4x per jaar, 1x per jaargetijde.

Alleen Felikat (gezins)leden kunnen (gezins)lid worden van de rasclub. Zij hebben stemrecht en kunnen voor bestuursfuncties gekozen worden. Gezinsleden ontvangen geen clubblad.

(Gezins)leden van andere Fifé verenigingen kunnen begunstiger worden van de Rasclub. Zij mogen gebruik maken van de kitten- en dekkaterlijst, onder vermelding van hun verenigingsnaam. Zij hebben geen stemrecht en zijn niet verkiesbaar.

Ook niet-Fifé leden kunnen abonnee worden van het magazine Club27.

Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de rasclub worden overgenomen. De redactie behoudt zich het recht voor kopij te weigeren of in overleg met de inzender te wijzigen en aanvaardt geen verantwoording voor de inhoud van geplaatste ingezonden kopij.
rasclubreglement
 

ledenadministratie

Aan- of afmelidngen en adreswijzigingen graag doorgeven via .
Een abonnement of lidmaatschap kan op ieder moment ingaan.

tarieven

lidmaatschap € 17,50
abonnement € 17,50
begunstiger € 17,50
gezinslid € 6,00
in buitenland extra € 7,00
losse nummers € 4,50

rekeningnummer

t.n.v. Felikat inzake rasclub Burmezen
IBAN:NL94RABO.0147371821
BIC:RABONL2U

1981 - 2019 © Burmezen & Burmilla's Rasclub Club27, burmezen.info | laatste wijziging 14 maart 2019