de geschiedenis van de Burmees in Nederland

door Talitha Dirkzwager
Met dank aan Hetty van Winsen, Erna Duijne en Margaret Henderson voor hun hulp bij het schrijven van deze artikelen!

groeiende populariteit

De Burmees kreeg in Nederland grotere bekendheid in de jaren '70. De eerste publicatie over de Burmees is voor zover wij kunnen achterhalen een verhaal van Hetty van Winsen in het decembernummer van Felikat in 1967, gevolgd door artikelen van diverse auteurs in Felikat's van o.a. 1968, 1970, 1973 en 1975. Op de cover van de Felikat van april 1971 is een bruin Burmees kitten te bewonderen, gefotografeerd door de heer Cees Adriaanse. Hij fotografeerde jarenlang op vrijwillige basis katten voor Felikat, ook bij mensen thuis. Ook de cover van het augustusnummer van Felikat in 1975 wordt gesierd door een Burmees, de bruin-tortie poes Tina vom Ittertal uit Duitsland. Binnen een aantal jaar nam de populariteit van de Burmees snel toe. Zeven jaar na publicatie van het eerste verhaal waren er zo'n 100 geregistreerde Burmezen in Nederland in diverse kleuren. Dit aantal nam daarna snel toe.

De stijgende populariteit rond het midden van de jaren '70 was binnen Felikat ook te zien op de dekkaterlijst en het aantal Burmezen op shows. Tekenend is bijvoorbeeld dat er in 1969-1971 maar één Burmees op de dekkaterlijst van Felikat te vinden was (Ballard Rudy), terwijl dit er in april 1975 zes waren; 3 bruine katers, 2 blauwe (waaronder nog steeds Rudy) en 1 crème.

In het Felikat Magazine van juni 1970 staan de topkatten van 1969. Op deze lijst prijken slechts twee Burmezen, namelijk Ballard Bluebell en Freefolk Hazel die beiden Internationaal Kampioen werden. In de jaren die volgden nam het aantal topkatten onder de Burmezen gestaag toe. Je zag in de beginjaren logischerwijs dezelfde namen op shows opduiken. Er waren in die tijd veel minder shows dan nu. Dit had ook te maken met het feit dat de automatisering nog in de kinderschoenen stond en alles met de hand moest gebeuren. Daarom reisden mensen vaak behoorlijke afstanden om toch regelmatig aan een show deel te kunnen nemen. Dit zorgde ervoor dat er naast de vaste Nederlandse exposanten regelmatig exposanten uit landen als Duitsland, Frankrijk en Denemarken aanwezig waren op de shows. De geshowde katten stamden veelal van dezelfde lijnen af, omdat er toen zo weinig beschikbare dekkaters waren.

Samenwerking was in die tijd essentieel, omdat het ras al zo klein was. Gelukkig waren er fokkers die goed samenwerkten, ook met bijvoorbeeld Duitse fokkers, en zo mooie lijnen hebben kunnen ontwikkelen. Bovendien zorgen eerder genoemde imports medio jaren '70 voor nieuwe lijnen in ons land. Eind jaren '60, begin jaren '70, zag je in Nederland eigenlijk bijna alleen nog maar bruine en blauwe Burmezen. Pas later, mede door de imports, ontwikkelden de nieuwe kleuren zich en kregen deze varianten populariteit.

In Felikat Magazine van februari 1975 staan 3 nestaankondigingen van Burmees kittens. Ook een teken dat het ras in opkomst is, want vijf jaar eerder stond er met geluk 1 nest aangekondigd. Het gaat om:
  • Cattery 'De Meteoropolis' van mevrouw Bussink (5 bruine Burmezen geboren op 1 november 1974 uit Kalos Philomela door Falstaff af Thamakan)
  • Cattery 'van Sirimyrhana' van Erna Duyne (5 kittens geboren op 13 januari 1975 uit de bruine poes Zwenny van Casa de Fieras door de crème kater Gemmy af Thamakan)
  • Cattery 'Mingaladon' van mevrouw G.E. Verbrugge uit Amsterdam (3 bruine Burmeesjes uit de bruine poes Astrud van Marantish en de blauwe vader Belcanto La Favorita)

tijd voor een eigen rasclub

Eind jaren ’70 was de groep Burmezenfokkers dermate groot, dat gedacht werd aan een rasclub. Er was al eerder een oproep hiertoe geplaatst in een Felikat magazine van 1973, maar de tijd was er toen nog niet rijp voor. Maar in mei 1981 werd de rasclub dan eindelijk een feit: BurmezenClub27 werd opgericht met bijbehorend orgaan Club27, genoemd naar de EMS-code van het Burmezenras in die tijd: 27.

1981 - 2019 © Burmezen & Burmilla's Rasclub Club27, burmezen.info | laatste wijziging 1 april 2018