Purebred Burmese Cats Alliance

De Purebred Burmese Cats Alliance (www.burmese-cats-alliance.com/) is een spontaan ontstaan samenwerkingsverband tussen vele Burmese fokkers in heel Europa en ook andere werelddelen. Het is ons doel de Burmees in zijn oorspronkelijke vorm te blijven fokken en onderhouden.

Bij andere rassen kon vaak worden waargenomen dat vreemde rassen werden ingekruist om nieuwe kleurvarianten te creeren. Door jarenlange fokervaring is gebleken dat dit niet in het voordeel van het oorspronkelijke ras was en is. Vele door selectieve fok ontstane kenmerken gingen verloren en de meeste fokkers gingen er uiteindelijk toe over om de 'nieuwe' en de 'oude' kleuren strikt gescheiden te fokken. Speciaal fokkers van de oude standaardkleuren vermeden het om de nieuw ontstane kleurslagen, zoals zilver en dergelijke, in hun fokprogramma's te gebruiken.

De Burmees werd altijd gefokt als streepvrije, effen kat. Het is een kat die haar eigen door de natuur gegeven genetische make-up heeft en geen hybride ras is. Zij bestaat sinds vele tientallen jaren zonder de noodzaak tot inkruising van andere rassen. In Duitsland zijn er momenteel pogingen om door het inkruisen van andere rassen nieuwe kleurvarianten in zilver, ticked, tabby (gestreept) en smoke in de Burmees te maken.

Katten die gefokt worden door een kruising tussen een Burmees en diverse andere rassen en er aan de buitenkant als een Burmees uitzien, worden bij de GCCF (de overkoepelende kattenvereniging in Engeland) ingedeeld in de groep 'Asians', die een eigen standaard heeft. In Amerika (het land waar de Burmezenfok destijds is begonnen), in Europa en in andere landen zijn deze nieuwe kleuren niet erkend.

Bij de FIFe (de grootste Europese fokkersvereniging, waar ook Felikat en dus Club27 onder valt) is er een strenge reglementering.

Citaat uit de FIFé Fok- & Registratie Regels

"6.5 BUR (Burmees)
De FIFe zal bij Burmezen alleen de volgende kleuren erkennen (in EMS-codes): n (bruin; genetisch zwart), a (blauw), b (chocolate), c (lilac), d (rood), e (creme), f (zwart-schildpad), g (blauw-schildpad), h (chocolate-schildpad), j (lilac-schildpad). De FIFe zal geen enkele persoon of vereniging uitnodigen, die Burmezen fokt in andere kleurvarieteiten dan de hierboven genoemde.

    Alle Burmezenfokkers moeten nota nemen van het volgende:
  • Zilver, agouti en/of varieteiten met wit zijn voor de fok niet toegestaan.
  • Nakomelingen in niet erkende kleurvarieteiten moeten als XSH geregistreerd worden."

Dat zijn geen Burmezen. De enige uitzondering is Nieuw-Zeeland - maar ook daar worden de klassieke Burmezen gescheiden gefokt van de nieuwe kleurslagen.

Door de inkruising van de dominante zilver- en agouti-genen ontstaan voor het Burmese ras grote problemen met betrekking tot de 10 traditionele kleuren. De traditionele kleuren worden door het zilver - en agouti-gen vervormd en verliezen hun oorspronkelijke unieke expressie. De zozeer gewenste en gewaardeerde warme Burmezenkleur zal veranderen; de kleuren zullen een koude kleurtoon krijgen. En terwijl de Burmezenfokkers tientallen jaren door selectief fokken de (kleur)strepen uit de vacht hebben gekregen, zullen de dieren door inkruisen van tabby varianten opnieuw strepen gaan krijgen.

Om dergelijke ongewenste veranderingen in de prachtige en unieke kleur van de Burmezen ver buiten de deur te houden, hebben de Burmezenfokkers besloten de 'Purebred Burmese Cats Alliance' op te richten. Deze kleuren zullen verder met veel toewijding en fokkertechnisch vooruitziende blik (professioneel) in hun oorspronkelijke vorm worden gefokt en onderhouden. Tegelijkertijd zullen ook het onderscheidend Burmese karakter en de robuuste gezondheid bewaard blijven, die eveneens schade kunnen oplopen bij het inkruisen van andere rassen.

De Purebred Burmese Cats Alliance distantieert zich van deze nieuwe kleurvarieteiten.

1981 - 2019 © Burmezen & Burmilla's Rasclub Club27, burmezen.info | laatste wijziging 26 juli 2018