Deze site wordt niet meer onderhouden, aangezien het bestuur van Club27 is opgestapt. Namen van vroegere medewerkers zijn verwijderd.  Voor vragen kunt u terecht bij Felikat.
De oorzaak is dat we gestopt zijn als bestuur van de rasclub, omdat we met het beleid en een overigens toch al verstoorde werkrelatie van het HoofdBestuur van moederclub Felikat niet meer uit de voeten kunnen. 

De facebookgroep zullen we wel voortzetten, omdat die belangrijke functies vervult, maar dan als personen en ongebonden aan een kattenvereniging en onder een iets andere naam. 

Met hartelijke groet, 
Bestuur van Club27